Gebouwd met Drupal

Gebruikerslogin

CxO Leadership forum is een 6 maanden durende interactieve dialoog met exclusieve deelnemers. Via een tweedaags congres, voordrachten, Google hangout sessions, webinars, redactionele bijdragen en interviews bouwen we een diepgaande en duurzame conversatie tussen u en batterij experten en ervaringsdeskundigen.

U heeft zich meer dan waarschijnlijk ook al eens de moeite gedaan om het duidingsprogramma ‘De Afspraak’ met Bart Schols te bekijken. U kan voor of u kan tegen zijn, dit programma hoogstaand dan wel magertjes vinden; één ding is zeker: de programmamakers malen eens te meer door de actualiteit met een ‘andere’ kijk of een ‘andere’ benadering. Tot daar is niets mis.

Reeds vele edities geleden braken wij hier een ban voor een betere samenwerking tussen bedrijven en opledingscentra met het oog op het beter klaarstomen van jongeren voor de arbeidsmarkt. Onze smeekbede wordt beetje bij beetje verhoord, maar staan we aan het begin van dit nieuwe school- en academiejaar al verder? Een open vraag...

We legden, voor deze editie van ons magazine, een aantal leden van onze Raad der Wijzen een bizarre stelling voor. ‘Groei maakt niet gelukkig?’ klinkt vreemd in een tijd waarin we de mond vol hebben over de economie die lichtjes heropleeft en dus groeit. Kortom: groei maakt gelukkig, maar heeft heel veel scherpe kantjes die pijn doen. Drie voorbeelden uit de actualiteit maken veel duidelijk...

Voor de laatste keynote op ons CxO Leadership forum 2014, konden we rekenen op Marcel Van der Avert, managing director van Zenit NV en al meer dan 20 jaar begeleider van veranderingsprocessen, van leiderschapsontwikkeling en als coach van groepen die op zoek zijn naar betere resultaten. Daarvoor kijkt hij naar de onderstromen in een organisatie, want die bepalen vaker dan wat dan ook de koers die een leider en zijn onderneming gaan varen.

Minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo heeft een wetsvoorstel klaar dat er moet voor zorgen dat overheidsbedrijven als Proximus en Bpost losgemaakt moeten kunnen worden van overheidsinmenging. Anders gezegd: ze moeten (opnieuw) geprivatiseerd kunnen worden.